مقالات

نکات مهم و ضروری در مورد ثبت شرکت

 

 

 

 

برای ثبت شرکت حداقل وجود دو نفر الزامیست .

افرادی که برای هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین میشوند نباید سوپیشینه داشته باشند .

اعضا هیئت مدیره میتواند حسب مورد از بین اعضای سهام دار و بدون سهام انتخاب می شوند .

حق امضا میتواند برای اوراق بهادار و عادی متفاوت باشد و از مدیر عامل و هیئت مدیره تشکیل شود .

داشتن تائیدیه پست برای کد پستی الزامیست .

مدیر عامل می تواند فقط در یک شرکت مدیر عامل باشد .

تعداد اعضا هیئت مدیره میبایست در شرکت با مسئولیت محدود یک نفر به بالا و در شرکت سهامی خاص دو نفر به بالا باشد .

تعداد شرکا و سهامداران میبایست در شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر باشد .

برای ثبت شرکت سهامی خاص میبایست در بانک۳۵ %از سرمایه شرکت بلوکه شود تا زمانی که روزنامه تاسیس چاپ شود .

مدیر عامل می تواند حسب مورد جزو سهامداران نباشد .

هرگونه فعالیت هرمی و بازاریابی شبکه ای و هرمی ممنوع می  باشد .

 

 

 

 

ثبت شرکت به چند دسته تقسیم می شود؟

 

 

 

 

ثبت شرکت های سهامی خاص

 

 

ثبت این شرکت ها نیازمند طی مراحلی نظیر، تدوین اساسنامه، امضای اساسنامه، انتخاب مدیران و بازرسان شرکت، تعهد نامه سرمایه شرکا، تعیین حدود مسئولیت ها و سمت ها و درج آگهی ثبت شرکت سهامی خاص در روزنامه های  رسمی و کثیرالانتشار می باشد.

 

 

 

ثبت شرکت های سهامی عام

 

 

کامل ترین نوع شرکت های سهامی می باشند که برای امور تجاری نظیر انواع تجارتهای داخلی و خارجی، استخراج معادن، ساخت سد، کارخانه ها، بانک ها و مؤسسه های اعتباری تشکیل می شوند. برای ثبت این نوع شرکت ها، می بایست مراحل تشکیل شرکت، پذیرش سهم یا پذیره نویسی، تعیین میزان سرمایه و تخصیص سهام و تشریفات نهایی تاسیس شرکت، مرحله به مرحله صورت پذیرد.

 

 

 

ثبت شرکت های تضامینی

 

 

این نوع شرکت ها برای ثبت، نیازمند تنظیم قراردادهایی هستند که این قراردادها باید براساس نحوه و میزان مشارکت شرکا، تهیه اساسنامه شرکت طبق قوانین حاکم بر امور مدیریتی شرکت ها، تهیه فهرست سرمایه های نقدی و غیر نقدی هر یک از شرکا، تهیه و تنظیم آیین نامه داخلی شرکت توسط موسسین، و بررسی و سنجش کارشناسان رسمی می باشد، که باید انجام شود.

 

 

 

ثبت شرکت های نسبی

 

 

شرکت های نسبی مراحل ثبتی نظیر شرکت های تضامینی دارند. شرکت های نسبی مبتنی بر دو رکن اصلی شرکا و مدیر هستند. بنابراین، مدیر از بین شرکا و یا خارج از شرکت، انتخاب می شود و تمامی برنامه ها و امور شرکت و شرکا را در دست دارد. جهت ثبت شرکت نسبی، تنظیم شرکت نامه، اساسنامه و تعیین میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکا ضروری می باشد.

 

 

 

ثبت شرکت های تعاونی

 

 

شرکت های تعاونی براساس سه رکن اصلی، هیأت مدیره، مجمع عمومی و بازرسین تشکیل می شود و دارای شرایطی خاص از جمله داشتن تابعیت ایرانی، عدم سابقه اختلاس و کلاهبرداری، عدم ممنوعیت های قانونی، عدم عضویت در تعاونیهای دیگر و عقد قرارداد و عضویت رسمی در تعاونی و تعهد رعایت قوانین و دستورالعملهای تعاونی می باشد.

 

 

 

 

 

شرکت تضامنی

 

 

ثبت شرکت تضامنی به گونه‌ای است که شرکا و سهامداران بصورت جداگانه به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند. نکته قابل توجه در اینگونه شرکت‌ها این است که از میان شرکا و سهامداران یک نفر به عنوان شریک ضامن برگزیده شده و زمان ورشکستگی و یا هرگونه به وجود آمدن قرض، شریک ضامن بایستی هزینه‌ها و بدهی‌ها را پرداخت نماید. فرایند کاری این گونه شرکت‌ها اغلب بصورت توافق بین شرکا است و هرگونه ضرر و زیان مانع آن نمی‌شود که مطالبات طلبکاران پرداخت نشود. معمولا صرافی‌ها جزء شرکت‌های تضامنی محسوب می شوند

 

 

 

نکات قابل توجه در ثبت شرکت تضامنی

 

 

نکته اول) درهنگام ثبت شرکت تضامنی بایستی حتما نام یک نفر به عنوان ضامن شرکا درج شود و درصورت فوت و یا خروج هریک از شرکا از سیستم، شرکت منحل و از ادامه فعالیت منع خواهد شد

 

نکته دوم) در رابطه با انتقال مالکیت، بایستی شرکت قبلی منحل و سپس مجدد شرکت تضامنی جدید تاسیس شود

 

نکته سوم) شرکت تضامنی می‌تواند از نظر تابعیت با شرکای آن متفاوت باشد بدین معنی که تابعیت شرکا می‌تواند متعلق به کشورهای دیگر باشد اما شرکت دارای تابعیت ایرانی باشد. لازم به ذکر است که شرکای خارجی بایستی دارای مجوز کار و تجارت در ایران باشند