مقالات

مزایای ثبت اختراع

۱- مخترع می تواند اختراع خود را به دیگری واگذار نماید.

 

۲- امکان استفاده از تسهیلات ویژه برای صاحب اختراع.

 

۳- سهولت امتیازگیری به عنوان مثال کاهش مدت سربازی ، استفاده از خدمات مراکز تحقیقاتی

 

۴- امکان ثبت شرکت دانش بنیان برای مخترع.

 

۵- قابلیت ترجمه برای ارائه به دانشگاه‌ها و سازمان‌های خارجی.

 

نکته ای که قابل ذکر است این است که برای عقد برخی قراردادها داشتن اختراع الزامی است و امکان حضور در جشنواره ها و همایش ها برای صاحب اثر میسر و مکان پذیر است.