مقالات

مراحل ثبت برند 0 تا 100

مراحل ثبت برند از نظر ما به ۹ مرحله تقسیم بندی می شود که به شرح زیر می باشد                                                                    مرحله ۱: ثبت نام های سامانه و امور مربوط به اقرارنامه های اداری و تائیدیه آن که می بایست توسط متقاضی انجام شود.              مرحله ۲: انتخاب نام برند و طراحی لوگو مورد نظر که یکی جذاب ترین مراحل می باشد و همچنین رعایت عدم تکراری بودن نام تجاری  و لوگو می بایست مورد استعلام قرار گیرد که در زمان و هزینه صرفه جویی شود.                                                                           مرحله ۳: تکمیل مدارک ثبت برند و لوگو.                                                                                                                               مرحله ۴: تنظیم و ثبت اظهارنامه علامت تجاری یا برند در سامانه اداره مالکیت معنوی که بعد از تکمیل مدارک اعلام شده صورت می پذیرد و شامل تعیین مالکیت برند و لوگو, نام برند, فارسی یا لاتین بودن برند, توصیف برند, معنای برند ذکر شده و یکسری موارد دیگر می باشد.                                                                                                                                                                      مرحله ۵: انتخاب طبقات برند و لوگو که می بایست با توجه به مجوزهای اخذ شده باشد و موضوع اساسنامه (اشخاص حقوقی) تعیین گردد و در نهایت می بایست تائید اظهارنامه و پرداخت  قانونی انجام شود .

مرحله ۶: بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان اداره مالکیت معنوی (کارشناس طبقه بندی – کارشناس پرونده – کارشناس مسئول اداره – رئیس اداره) انجام می شود و جواب خود را در سامانه اعلام می کنند که شامل تائید اظهارنامه یا نقص اظهارنامه یا رد مشروط یا رد اظهارنامه می باشد.

مرحله ۷: پرداخت روزنامه رسمی نوبت اول ثبت برند و لوگو می باشد که می بایست ظرف مدت ۳۰ روز کاری از طریق سایت روزنامه رسمی پرداخت گردد. روزنامه رسمی با توجه به حجم آگهی و سفید و سیاه بودن یا رنگی بودن لوگو به متقاضی اعلام هزینه می کند.                                                                                                                                                                              مرحله ۸: بعد از گذشت ۳۰ روز از انتشار روزنامه رسمی نوبت اول و مراجعه به سامانه اداره مالکیت معنوی می بایست حق الثبت برند پرداخت گردد. حق الثبت با توجه به طبقات انتخابی و فارسی یا لاتین بودن برند و لوگو تعیین می گردد .

 

بعد از پرداخت مبلغ حق الثبت برند و لوگو زمانی در حدود ۱۰ روز کارشناس بررسی مجدد روند پرونده را چک نهائی می کنند و سامانه جهت پرداخت روزنامه رسمی نوبت دوم به شما ابلاغیه پرداخت روزنام رسمی نوبت دوم را صادر می کند که می بایست پرداخت گردد.

 

در همین حین اعلام وکالت انجام میشود تا وکیل به صورت فیزیکی مدارک را تکمیل کند و به اداره مراجعه نماید.                           مرحله ۹: مراجعه وکیل با مدارک تکمیل شده توسط موسسه و دریافت گواهی تصدیق برند و لوگو تائید شده که زمان اعتبار آن از زمان اظهارنامه تائید شده به مدت ۱۰ سال می باشد.