مقالات

مدارک ثبت برند

مدارک ثبت برند تحت مالکیت دو نوع شخصیت حقیقی و حقوقی امکان پذیر می باشد. پس زمانی که می خواهیم مدارک ثبت برند را بیان کنیم می بایست هر دو شخصیت را اعلام کنیم.

 

توجه باید داشت که می بایست برای اشخاص حقوقی حتماً شخصیت حقیقی به عنوان مدیر عامل و شخص صاحب امضاء به عنوان دریافت کننده ابلاغ ها اعلام گردد. حالا با ذکر این مورد مدارک ثبت برند را به صورت کلی بیان می کنیم.