مقالات

شرایط ثبت موسسه حقوقی

 

 

موسسات حقوقی در واقع به تشکیلاتی گفته می شود که برای مقاصد غیر تجاری تسکیل می شوند و برای انجام کارهای مربوط به خیریه و مثال هایی از این قبیل تشکیل می شود .

موسسات حقوقی زیر مجموعه موسسات غیر تجاری هستند و بسته به تصمیمی که موسسان می گیرند انتفاعی یا غیر انتفاعی هستند .

 

یعنی فعالیت های عملی ، آموزشی ، خدمات شهری و خدمات انسانی به صورت شخصیت حقوقی انجام می گیرند پس موسسات غیر تجاری به دو گروه تقسیم می شوند :

برخی موسسات که فعالیت های غیر انتفاعی دارند و تشکیل آن ها برای به دست آوردن منافع و تقسیم آن میان خودشان نیست .

انجمن های اسلامی ، امور خیریه ، صندوق های قرض االحسنه ، احزاب و از این نمونه فعالیت ها همگی در قالب فعالیت های غیر انتفاعی موسسات تشکیل می شوند .

 

ثبت موسسات غیر انتفاعی از طریق اداره ثبت شرکت ها و پس از پاسخ مثبت اداره کل نیروی انتظامی به استعلام صورت می گیرد .

و اما دسته ی دیگر موسسات ، موسساتی هستند که فعالیت های آن ها در جهت کسب منافع و تقسیم سود میان اعضا می باشد که به آن ها موسسات غیر تجاری گفته می شود .

فعالیت های علمی مانند مدارس غیر انتفاعی ، موسسات گازرسانی ، کلاس های علمی و آموزش گاه ها و موسسات خدماتی مانند نظافت محیط زیست و ... جزو این دسته هستند .

برای فعالیت موسسات غیر تجاری باید مجوز لازم اخذ گردد .

 

شرایط ثبت موسسه حقوقی

پروانه وکالت باید به طور مداوم تمدید گردد .

عدم سوء سابقه کیفری و محکومیت های قضایی

عدم انجام اموری مغایر با شئونات اسلامی

عدم وجود دفتر وکالت و اشتغال به وکالت موسسات دیگر

 

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت فرشتگان تماس حاصل کنید .