مقالات

دلایل ثبت برند

دلایل ثبت برند به شرح زیر می باشد:

تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.

شرکت ها را قادر می کند محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.

ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند.

اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از حق امتیاز ها می باشند.

جزء ضروری موافقت نامه های اعطاء نمایندگی هستند.

ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشند.

شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.

ممکن است برای دریافت وام مفید باشد.