مقالات

ثبت اختراع

ثبت اختراع راهی است برای معرفی محصول یا پدیده ای تازه و جدید که در گذشته  مشابه آن تولید نشده باشد. تقاضای ثبت اختراع توسط مخترع باید به دولت اعلام شود. اختراع باید شامل نوآوری ، مفید بودن و تازگی باشد.

 

برای اینکه بتوان اختراعی را ثبت کرد باید کاملا مطلع بود که  هیچ مشابهی نداشته باشد و به پدیدآورنده آن حق انحصاری استفاده از آن محصول یا تولید داده می شود. مخترع ثبت اختراع می تواند اختراع خود را به شخص دیگری منتقل نماید. حق انحصاری استفاده از ثبت اختراع برای مدت بیست سال است