مقالات

تعریف علامت تجاری

                                                                                                                                                                برند درمعنای کلی کلمه همان نام یا نشان تجاری است. کاملا مشخص است که تا زمانی علامت تجاری ثبت قانونی نشود نمیتواند از همه حمایت های مقره در نظام مالکیت معنوی بهره مند گردد. .البته علامت تجاری میتواند به معنای خاص کلمه باشد. البته معنای دیگری نیز از برند توسط متخصصین ارائه شده  از قبیل هویت ، تصویر ذهنی، نام و نشان تجاری، امضا...در حال حاضر بسیاری از مردم مفهومی برای علامت تجاری قایل نیستند. علامت تجاری فقط به معنای معرفی کردن کالا ها و خدماتی است که شخص یا شرکت برای معرفی خود از رقبا به کار میبرد