مقالات

امتیازات و معایب شرکت با مسئولیت محدود

 

پیش تر راجع به ثبت شرکت با مسئولیت محدود و مدارک لازم برای این کار مقاله ای ارائه دادیم .

در این مقاله امتیازاتی را که یک شرکت با مسئولیت محدود برای صاحبان خود دارد بررسی می کنیم .

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

 

 امتیازات شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود تنها دو شریک برای تشکیل شرکت کافی می باشد .

این ویژگی تشکیل ساده تر شرکت با مسئولیت محدود را نسبت به بقیه شرکت ها امکان پذیر ساخته است .

در این شرکت هر شریک به مقدار سهم و آورده های خود در امور مربوط به شرکت سهیم می باشد و مسئولیت وی محدود به این مقدار می شود .

در صورتی که شرکت رو به زوال و نابودی برود آن هم به دلیل ورشکسته شدن ، شرکا الزاما ورشکسته اعلام نمی شوند .

این نوع شرکت قابلیت اداره شدن تنها با دو مدیر را دارد ولی شرکت سهامی حاقل 3 مدیر باید در هیئت مدیره داشته باشد .

شرکت با مسئولیت محدود نهاد نظارت کننده ای بر امور شرکا ندارد مگر این که بیش از 12 نفر شریک شرکت را تشکیل دهند که در این صورت هیئتی برای نظارت بر آن ها باید شکل بگیرد .

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مبلغ زیادی لازم نیست ولی برای شرکت های سهامی هزینه ی بیش تری نیاز می باشد .

به دلیل وجود این امتیازات شرکت با مسئولیت محدود دارای سهم بیش تری در معاملات جهانی می باشد .

اما همان طور که مزیت های آن نسبت به شرکت های دیگر بیش تر است به دلیل وجود معایبی معامله با این شرکت ها ریسک می باشد .

 

 

معایت شرکت با مسئولیت محدود

زمانی که شرکت ورشکسته می شود طلبکاران نمی توانند مستقیما به شرکا رجوع کنند و از آن ها حق خود را مطالبه کنند .

زیرا طبق مزیتی که برای شرکا شرکت با مسئولیت محدود ذکر کردیم این مزیت به نوعی برای اشخاص ثالثی که با شرکت وارد معامله می شوند به یک خطر مبدل می شود .

چرا که عدم مسئولیت شرکا در قبال ورشکستگی شرکت و قروضی که باید پرداخت شود می تواند موجب کلاه برداری ها و سوء استفاده برخی صاحبان شود .

در واقع با وجود این ویژگی برخی می توانند اقدام به تشکیل شرکت کنند و سپس آن را ورشکسته اعلام کنند و از پرداخت بدهی ها سر باز زنند .

برای جلوگیری از چنین خطری برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری برای این که وارد معامله با چنین شرکت هایی شوند از مدیر شرکت درخواست پذیرش مسئولیت های ناشی از معامله را بر عهده بگیرد .

و این گونه شرکت با مسئولیت محدود به شرکت مختلط غیر سهامی تبدیل می شود .

 

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت فرشتگان تماس حاصل فرمایید .